ROBUZ MARKT GENERATION

MARKT GENERATION zegt het al: HET GENEREREN VAN MARKT

Het RMG MODEL onderscheidt de volgende stappen c.q. fasen:

*MARKT

Analyse bepaling (status Quo) van de thans bestaande markt en sales inspanningen en         resultaten. In deze fase worden nog geen conclusies getrokken of aanbevelingen gedaan. Het is de facto alleen waarheidsvinding.

Bepaling van de doelgroep en vaststelling van de “juiste” propositie.

Uitvoering van een marktonderzoek en concurrentie analyse (eventueel een onderzoek naar concurrentiekrachten volgens Porter).

 *MARKETING MIX

Bepaling van de Marketingmix volgens Kotler waarbinnen de toekomstige propositie wordt uitgewerkt naar Product, Prijsstelling, Distributie (Plaats) en Promotie.

 *SALES

Het ontwikkelen van het CAP (Commercieel Actie Plan)

Het ondersteunen van de klant in zijn Sales activiteiten. Dit kan bestaan uit het eenvoudig beschrijven van de sales-processen en het CAP tot het actief ondersteunen en leiding geven aan het Sales team.

 *LEAD GENERATION

Het realiseren van leads middels “cold calling” programma’s en andere moderne technieken. 

Vragen? Neem contact op met Michiel van der Burgh : 06 8147 3842

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!